ប្រភេទ - ការកសាងឡើងវិញ

ការកសាងការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃអាយឌីអាយ -១១ ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលពួកគេចូល។

អភិបាលរដ្ឋហាវ៉ៃបើកការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញ

ដំបូងវាគឺជាការធ្វើតេស្តិ៍អាយអាយដែលអនុញ្ញាតឱ្យកោះហាវ៉ៃដើម្បីកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើដំណើរ ...