ប្រភេទ - ការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង

ទេសចរណ៍ចិននឹងរឹបអូសបាន ១៩៥ ពាន់លានដុល្លារនៅឆមាសទីមួយនៃ ...

ការប្រើប្រាស់ទេសចរណ៍របស់ប្រទេសចិនកំពុងរីករាយជាមួយនឹងការស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយនឹងឃើញការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេស…

ឥណ្ឌានឹងបញ្ចប់ស្ពានផ្លូវដែកខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០២២

ស្ពានដែកចេណាបនឹងក្លាយជាស្ពានផ្លូវដែកខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងបញ្ចប់នៃ ...