ប្រភេទ - ការចរចាលើការធ្វើដំណើរ

កិច្ចព្រមព្រៀងការធ្វើដំណើរនិងគន្លឹះខ្លីៗដែលអ្នកអាចរកបាន eTurboNews។ ការធ្វើដំណើរពិសេសនិងកិច្ចដំណើរការសម្ងាត់ត្រូវបានបង្ហាញ។

ឧស្សាហកម្មពិសេសនៅលើពិភពលោកអត្រាចុងក្រោយនាទីឱកាសធ្វើដំណើរពិសេសសម្រាប់ថវិកាសម្រាប់អ្នកដំណើរប្រណីត។

សណ្ឋាគាររមណីយដ្ឋានជិះទូកកញ្ចប់ទាក់ទាញអាកាសចរណ៍និងច្រើនទៀត។

សូមចុច​ទីនេះ  ដើម្បីចែករំលែកកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើដំណើររបស់អ្នក eTurboNews