ប្រភេទ - ដំណើរផ្សងព្រេង

ភ្ញៀវទេសចរអ៊ីស្រាអែលគ្រោងនឹងទៅទស្សនាប្រទេសតង់ហ្សានីបន្ទាប់ពីបានបំផ្លិចបំផ្លាញ Covid-19 …

តង់ហ្សានីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអ៊ីស្រាអែលដែលភាគច្រើនចូលចិត្តទេសចរណ៍ ...

ទេសចរណ៍បន្ទាប់ពី COVID៖ ការពិតដ៏ជូរចត់ដែលបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន WTN សហ ...

អាជីវកម្មទេសចរណ៍នឹងមិនត្រឹមតែវិលត្រឡប់មករកភាពដើមវិញទេ។ លោកបណ្ឌិត Taleb Rifai អតីតអគ្គលេខាធិការ UNWTO អគ្គលេខាធិការ ...