ប្រភេទ - ទិសដៅធ្វើដំណើរ

ទិសដៅទេសចរណ៍និងព័ត៌មានចុងក្រោយ។ ស្វែងយល់អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗសណ្ឋាគារថ្មីៗផ្លូវហាយវ៉េថ្មីនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ តែងតែទាន់ពេលវេលា។

អភិបាលរដ្ឋហាវ៉ៃបើកការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញ

ដំបូងវាគឺជាការធ្វើតេស្តិ៍អាយអាយដែលអនុញ្ញាតឱ្យកោះហាវ៉ៃដើម្បីកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើដំណើរ ...