ប្រភេទ - ព័ត៌មានអារុបា

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីអារូបា - ការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ម៉ូដការកំសាន្តការធ្វើម្ហូបវប្បធម៌ព្រឹត្តិការណ៍សុវត្ថិភាពសន្តិសុខព័ត៌មាននិងនិន្នាការ។

អារុបាគឺជាកោះមួយនិងជាប្រទេសដែលមានទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់នៅភាគខាងត្បូងសមុទ្រការ៉ាប៊ីនដែលមានចម្ងាយប្រហែល ១.០០០ គីឡូម៉ែត្រខាងលិចផ្នែកសំខាន់នៃតំបន់អង់តែនតិចនិង ២៩ គីឡូម៉ែត្រខាងជើងឆ្នេរនៃប្រទេសវេណេហ្ស៊ូអេឡា។