ប្រភេទ - ទេសចរណ៍អវកាស

សហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

បេសកកម្មថ្មីដើម្បីការពារផែនដី ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះដោយ NASA និង SpaceX

គ្រាន់តែផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រការពារភពធំជាងរបស់ NASA, DART នឹងប៉ះពាល់ដល់អាចម៍ផ្កាយដែលគេស្គាល់ថា...

ដំណើរផ្សងព្រេង

ប្រភេទទេសចរណ៍កំពូល ៗ ចំនួន ៥ បានពិភាក្សានៅឆ្នាំ ២០២១

ការស្រាវជ្រាវថ្មីបានបង្ហាញថា“ ទេសចរណ៍និម្មិត” ជាប្រភេទទេសចរណ៍ដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតបន្ទាប់មកគឺ“ លំហ…