ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍វប្បធម៌

ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានអំពីនិន្នាការវប្បធម៌ក្នុងពិភពធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍។ ចុច​ទីនេះ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍។

ភ្ញៀវទេសចរអ៊ីស្រាអែលគ្រោងនឹងទៅទស្សនាប្រទេសតង់ហ្សានីបន្ទាប់ពីបានបំផ្លិចបំផ្លាញ Covid-19 …

តង់ហ្សានីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអ៊ីស្រាអែលដែលភាគច្រើនចូលចិត្តទេសចរណ៍ ...