ប្រភេទ - កោះវឺដ្យីនអាមេរិក

ព័ត៌មានទេសចរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះវឺជិន។ កោះវឺដ្យីនអាមេរិកគឺជាក្រុមកោះនិងកោះតូចៗនៅការ៉ាបៀន។ ទឹកដីអាមេរិកវាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឆ្នេរខ្សាច់សថ្មប៉ប្រះទឹកនិងភ្នំធំ ៗ ។ កោះសេនថូម៉ាសជាផ្ទះរបស់រដ្ឋធានីឆាឡុតអាម៉ាលី។ នៅភាគខាងកើតគឺជាកោះសេនចនដែលភាគច្រើនមានឧទ្យានជាតិកោះវឺជិន។ កោះ St. Croix និងទីប្រជុំជនប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជា Christiansted និង Frederiksted ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូង។