ប្រភេទ - ពត៌មានទេសចរណ៍ប៉ាពួញូហ្គីណេ

ប៉ាពួញូហ្គីណេទេសចរណ៍និងព័ត៌មានទេសចរណ៍សម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ចុងក្រោយនៅប៉ាពួញូហ្គីណេ។ ព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសុវត្ថិភាពសណ្ឋាគាររមណីយដ្ឋានការទាក់ទាញទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូននៅប៉ាពួញូហ្គីណេ។ ព័ត៌មានអំពីកំពង់ផែ Moresby Travel

ការរញ្ជួយដីដ៏ធំបានវាយប្រហារតំបន់នៅកំពង់ផែ Moresby ប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេ

ប៉ុន្មាននាទីមុននេះការរញ្ជួយដី ៧.៣ បានធ្វើឱ្យកក្រើកតំបន់ ១៩២ គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុង Port Moresby (PNG) នៅភាគខាងកើតប៉ាពួញូ ...