ប្រភេទ - ព័ត៌មានធ្វើដំណើររបស់ស៊ែប៊ី

ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍នៅប្រទេសស៊ែប៊ីសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ចុងក្រោយនៅស៊ែប៊ី។ ព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីសុវត្ថិភាពសណ្ឋាគាររមណីយដ្ឋានការទាក់ទាញទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូននៅស៊ែប៊ី។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍ប៊ែលឡាំង។

សាធារណរដ្ឋស៊ែប៊ីជាផ្លូវការនៃសាធារណរដ្ឋស៊ែប៊ីគឺជាប្រទេសដែលជាប់នឹងដីស្ថិតនៅលើផ្លូវបំបែកនៃអឺរ៉ុបកណ្តាលនិងភាគអាគ្នេយ៍នៅភាគខាងត្បូងផាននីននៀននិងភាគខាងជើងនៃតំបន់បាល់កង់។

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អ៊ែរប៊ីស៊ែរប៊ីនិងស្វីស / Lufthansa៖ ដឹកនាំ ...

ដោយសារវ៉ាក់សាំងការពារអាយឌីអាយ-១៩ កំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅជុំវិញពិភពលោកក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃការធ្វើដំណើរ ...