ប្រភេទ - ព័ត៌មានការធ្វើដំណើរប៉ារ៉ាហ្គាយ

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍នៅប៉ារ៉ាហ្គាយសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ចុងក្រោយនៅប៉ារ៉ាហ្គាយ។ ព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីសុវត្ថិភាពសណ្ឋាគាររមណីយដ្ឋានកន្លែងទាក់ទាញទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូននៅប៉ារ៉ាហ្គាយ។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍អានីនីកាន

មិនត្រឹមតែវិស័យទេសចរណ៍បានបញ្ចប់នៅអាហ្សង់ទីនអ៊ុយរូហ្គាយនិង ...

មិនត្រឹមតែវិស័យទេសចរណ៍បានឈានដល់ចំណុចកំពូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះទេប៉ុន្តែសកម្មភាពភាគច្រើនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ជាច្រើនដប់ ...

រដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្ដហោះប៉ារ៉ាហ្គាយ

យន្តហោះដឹករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មប៉ារ៉ាហ្គាយត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមស្រាវជ្រាវនិងជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីវា…