ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ហៃទី

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងហៃទីសម្រាប់ទេសចរ។ ហៃទីគឺជាប្រទេសមួយនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលចែករំលែកកោះ Hispaniola ជាមួយសាធារណរដ្ឋ Dominican នៅភាគខាងកើត។ ទោះបីវាកំពុងរើបឡើងវិញពីគ្រោះរញ្ជួយដីមួយក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ក៏ដោយក៏ទីតាំងសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់ហៃទីដែលនៅដើមសតវត្សរ៍ទី ១៩ នៅតែដដែល។ ប្រាសាទទាំងនេះរួមមានបន្ទាយស៊ីធីដាលេឡឺហ្វឺរីរដែលជាកំពូលភ្នំនិងប្រាសាទដែលនៅក្បែរ ៗ នៃវិមានសានសុស្យាដែលជាអតីតផ្ទះដ៏ចម្លែករបស់ស្តេចហេនរីអ៊ី។