ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ហ្សំប៊ី

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍របស់ហ្សំប៊ីសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ចុងក្រោយនៅហ្សំប៊ី។ ព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសុវត្ថិភាពសណ្ឋាគាររមណីយដ្ឋានទាក់ទាញទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូននៅហ្សំប៊ី។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍ឡាសាកា

ប្រទេសហ្សំបៀសូមចូលរួមសោកសៅចំពោះការច្រៀងរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Kenneth Kaunda៖ …

ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានាធិបតីច្រៀងលោក Kenneth Kaunda បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃនេះនៅ Lusaka, ប្រទេស Zambia អាយុ ៩៧ ឆ្នាំ។