ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ឥណ្ឌូណេស៊ី

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍នៅឥណ្ឌូណេស៊ីសម្រាប់អ្នកទេសចរ។ សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ីជាផ្លូវការសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រវាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិក។ វាជាប្រទេសកោះធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានកោះជាង ១៨ ម៉ឺននិងមានផ្ទៃដី ១.៩០៤.៥៦៩ គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលជាប្រទេសធំជាងគេទី ១៤ លើផ្ទៃដីនិងលេខ ៧ ក្នុងសមុទ្រនិងដីរួមបញ្ចូលគ្នា។