ប្រភេទ - ព័ត៌មានធ្វើដំណើរគីរីបាទី

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍គីរីបាទីសម្រាប់អ្នកទស្សនា។ គីរីបាទីជាផ្លូវការនៃសាធារណរដ្ឋគីរីទីទីគឺជាប្រទេសមួយនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគកណ្តាល។ ប្រជាជនអចិន្រ្តៃយ៍មានតែជាង ១១ ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាងពាក់កណ្តាលនៃពួកគេរស់នៅលើកោះតារ៉ាវ៉ា។ រដ្ឋនេះមានកោះតូចៗចំនួន ៣២ និងកោះផ្កាថ្មមួយកន្លែងគឺបាបាបា។