ប្រភេទ - ព័ត៌មានធ្វើដំណើររបស់គុយវ៉ែត

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងគុយវ៉ែតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ។ រដ្ឋគុយវ៉ែតជាផ្លូវការនៃរដ្ឋគុយវ៉ែតគឺជាប្រទេសមួយនៅអាស៊ីខាងលិច។ ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃអារ៉ាប់ខាងកើតនៅចុងឈូងសមុទ្រពែរ្សវាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងអ៊ីរ៉ាក់និងអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១៦ ប្រទេសគុយវ៉ែតមានប្រជាជនចំនួន ៤,៥ លាននាក់៖ ១,៣ លាននាក់ជាជនជាតិគុយវ៉ែតនិង ៣,២ លាននាក់ជាជនបរទេស។

ក្រុមហ៊ុនគុយវ៉ែតអ៊ែរវ៉េដឹកយកយន្តហោះ Airbus A330neos ចំនួនពីរគ្រឿងដំបូងរបស់ខ្លួន

កូវ៉ែតអ៊ែរវ៉េជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិនៃប្រទេសគុយវ៉ែតបានទទួលយន្តហោះ Airbus A330neo ចំនួន ២ គ្រឿងដំបូងរបស់ខ្លួន…