ប្រភេទ - ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរបាហាម៉ាស

កោះ Bahamas ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាកោះ Commonwealth នៃ Bahamas គឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំកោះ Lucayan នៅភាគខាងលិចឥណ្ឌា។

ស្បែកជើងប៉ាតាផ្តល់នូវវិស្សមកាលគួរឱ្យសរសើរដល់សុខភាពការ៉ាអ៊ីបចំនួន ៣០០ …

Sandals Resorts International បានប្រកាសក្នុងខែនេះនូវការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពចំនួន ៣០០ នាក់ ...