ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ម៉ាដាហ្គាស្កាស

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ម៉ាដាហ្គាស្ការសម្រាប់អ្នកទេសចរ។ សាធារណរដ្ឋម៉ាដាហ្គាស្ការជាផ្លូវការសាធារណរដ្ឋម៉ាដាហ្គាស្ការនិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាសាធារណរដ្ឋម៉ាឡាហ្គាដាគឺជាប្រទេសកោះមួយនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ ៤០០ គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ នៅ ៥៩២,៨០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េម៉ាដាហ្គាស្កាគឺជាប្រទេសកោះធំជាងគេទី ២ លើពិភពលោក។