ប្រភេទ - ព័ត៌មានធ្វើដំណើរ Aruba

អារុបាគឺជាកោះមួយនិងជាប្រទេសដែលមានទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់នៅភាគខាងត្បូងសមុទ្រការ៉ាប៊ីនដែលមានចម្ងាយប្រហែល ១.០០០ គីឡូម៉ែត្រខាងលិចផ្នែកសំខាន់នៃតំបន់អង់តែនតិចនិង ២៩ គីឡូម៉ែត្រខាងជើងឆ្នេរនៃប្រទេសវេណេហ្ស៊ូអេឡា។