ប្រភេទ - ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើររបស់ម៉ូរីតានី

Mauritania ទេសចរណ៍និងព័ត៌មានទេសចរណ៍សម្រាប់អ្នកទេសចរ។ ម៉ូរីតានីជាផ្លូវការនៃសាធារណរដ្ឋឥស្លាមម៉ូរីធីយ៉ាគឺជាប្រទេសមួយនៅអាហ្វ្រិកពាយព្យ។ វាជារដ្ឋអធិបតេយ្យធំជាងគេទី ១១ នៅទ្វីបអាហ្រ្វិកនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅខាងលិច។ …