ប្រភេទ - ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើររបស់ប្រទេសអេត្យូពី

ប្រទេសអេត្យូពីនៅតំបន់ហ៊ននៃទ្វីបអាហ្រ្វិកគឺជាប្រទេសដែលមានដីខ្សាច់រឹងមាំនិងបែកបាក់ដោយជ្រលងភ្នំហ្គ្រេតរ៉ី។ ជាមួយនឹងការរកឃើញបុរាណវិទ្យាមានអាយុកាលជាង ៣ លានឆ្នាំមកហើយវាជាកន្លែងវប្បធម៌បុរាណមួយ។ ក្នុងចំណោមតំបន់បណ្ដាញសំខាន់ៗរបស់វាគឺលីឡាលីឡាដែលមានវិហារគ្រឹស្តកាត់កាត់ពីសតវត្សទី ១២ - ១៣ ។ Aksum គឺជាប្រាសាទនៃទីក្រុងបុរាណមួយដែលមានផ្នូរផ្នូរផ្នូរប្រាសាទនិងវិហាររបស់ Lady Mary របស់យើងនៅក្រុងស៊ីយ៉ូន។