ប្រភេទ - ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ Antigua និង Barbuda

Antigua និង Barbuda ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ។ វាជារដ្ឋអធិបតេយ្យកោះមួយនៅឥណ្ឌាខាងលិចនៅអាមេរិកដែលស្ថិតនៅចន្លោះសមុទ្រការ៉ាប៊ីននិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។ វាមានកោះធំ ៗ ពីរគឺអង់ទីហ្គូនិងបារបាដានិងមានកោះតូចៗមួយចំនួនទៀត (រួមមានកោះហ្គ្រេនហ្គ្រីនហ្គីយ៉ាណាឡុងម៉ាយឌីនិងកោះយ៉ុកនិងខាងត្បូងខាងត្បូងទៀតគឺកោះ Redonda) ។ ចំនួនប្រជាជនអចិន្រ្តៃយ៍មានប្រហែល ៩៥.៩០០ នាក់ (ឆ្នាំ ២០១៨ គឺ ៩៧%) កំពុងរស់នៅលើកោះអាន់ហ្គូហ្កា។