ប្រភេទ - ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើររបស់លីបង់

លីបង់ទេសចរណ៍និងព័ត៌មានទេសចរណ៍សម្រាប់លីបង់។ ប្រទេសលីបង់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋលីបង់គឺជាប្រទេសមួយនៅអាស៊ីខាងលិច។ ប្រទេសនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសស៊ីរីនៅខាងជើងនិងខាងកើតនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅខាងត្បូងចំណែកប្រទេសស៊ីបគឺខាងលិចជាប់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ។

នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបូព៌ា៖ ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ ២០២១

មជ្ឈឹមបូព៌ាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាទើបតែស្ថិតនៅក្នុង ...