ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ Malta

ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍របស់ប្រទេសម៉ាលតាសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ម៉ាលតាគឺជាប្រជុំកោះមួយនៅកណ្តាលមេឌីទែរ៉ាណេរវាងស៊ីស៊ីលីនិងឆ្នេរអាហ្វ្រិកខាងជើង។ ប្រទេសនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទាក់ទងទៅនឹងការស្នងរាជ្យបន្តបន្ទាប់រួមមានរ៉ូម៉ាំងម័រឃឺដដិនសេនចនបារាំងនិងអង់គ្លេស។ វាមានបន្ទាយជាច្រើនប្រាសាទ megalithic និងប្រាសាទĦal Saflieni Hypogeum ដែលជាបរិវេណក្រោមដីនៃសាលនិងបន្ទប់បញ្ចុះសពដែលមានអាយុកាលប្រហែល ៤០០០ ម។ គ .។