ខ្សែនាវា Carnival ដំបូងបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្តើមកងនាវាទាំងមូលឡើងវិញ

ពិព័រណ៍ស៊ីឌែនឌ័រ

ខ្សែនាវា Carnival ដំបូងបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្តើមកងនាវាទាំងមូលឡើងវិញ

ខ្សែនាវា Carnival ដំបូងបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្តើមកងនាវាទាំងមូលឡើងវិញ

អំពី​អ្នក​និពន្ធ

ហារីចនសុន

ហារីចនសុនគឺជាអ្នករៀបចំកិច្ចការសម្រាប់ eTurboNews អស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំ។ គាត់រស់នៅ Honolulu, Hawaii និងមានដើមកំណើតមកពីអឺរ៉ុប។ គាត់​ចូល​ចិត្ត​សរសេរ​និង​យក​ព័ត៌មាន។