ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានចំណាយប្រាក់ 10.4 ពាន់លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែធ្នូ

ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានចំណាយប្រាក់ 10.4 ពាន់លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែធ្នូ

ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានចំណាយប្រាក់ 10.4 ពាន់លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែធ្នូ

ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានចំណាយប្រាក់ 10.4 ពាន់លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែធ្នូ

អំពី​អ្នក​និពន្ធ

ហារីចនសុន

ហារីចនសុនគឺជាអ្នករៀបចំកិច្ចការសម្រាប់ eTurboNews អស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំ។ គាត់រស់នៅ Honolulu, Hawaii និងមានដើមកំណើតមកពីអឺរ៉ុប។ គាត់​ចូល​ចិត្ត​សរសេរ​និង​យក​ព័ត៌មាន។