អាកាសយានដ្ឋាន Stuttgart អនុវត្តផែនការកាត់បន្ថយកាបូនថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ 2040

អាកាសយានដ្ឋាន Stuttgart អនុវត្តផែនការកាត់បន្ថយកាបូនថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ 2040

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

អាកាសយានដ្ឋាន Stuttgart អនុវត្តផែនការកាត់បន្ថយកាបូនថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ 2040

អាកាសយានដ្ឋាន Stuttgart អនុវត្តផែនការកាត់បន្ថយកាបូនថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ 2040

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

អំពី​អ្នក​និពន្ធ

ហារីចនសុន

ហារីចនសុនគឺជាអ្នករៀបចំកិច្ចការសម្រាប់ eTurboNews អស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំ។ គាត់រស់នៅ Honolulu, Hawaii និងមានដើមកំណើតមកពីអឺរ៉ុប។ គាត់​ចូល​ចិត្ត​សរសេរ​និង​យក​ព័ត៌មាន។