ប្រភេទ - សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

ការប្រជុំនិមិត្មប្រចាំឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំរបស់ហ្វ្រែដផតយល់ព្រមទាំងអស់ ...

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន FRAPORT លោក Schulte មានទស្សនៈសុទិដ្ឋិនិយមនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះថា៖“ សូមអរគុណចំពោះការបើកដំណើរការ…

អាកាសយានដ្ឋានហ្វ្រែងហ្វើតៈស្ថានីយទី ២ បើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា

ស្ថានីយទី ២ ត្រូវបានបិទចរាចរណ៍ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារតែការថយចុះនៃជើងហោះហើរដែលបណ្តាលមកពី ...