NEXT LIVE SESSION 01 DEC 1.00 pm EST | 06.00 ល្ងាច UK | 1000 យប់ UAE
COVID 19 Omicron និងទេសចរណ៍ 

ចូលរួម  លើពង្រីក សូម​ចុច​ទីនេះ

គោលនយោបាយភាពឯកជន eTN

eTurboNews, Inc (eTN) ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ឯកជនភាពតាមអ៊ិនធឺរណែតនេះដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការអនុវត្តរបស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រនេះនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹង eTN ។ គោលការណ៍នេះមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតឬគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតឡើយ។

របៀបដែលយើងប្រមូលព័ត៌មាន

eTN ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមវិធីផ្សេងៗគ្នារាប់បញ្ចូលទាំងពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយ eTN នៅលើគេហទំព័រនេះនៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះជាវសេវាកម្ម eTN តាមរយៈគេហទំព័រនេះនៅពេលដែលអ្នកប្រើផលិតផលឬសេវាកម្ម eTN តាមរយៈគេហទំព័រនៅពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ eTN ឬគេហទំព័ររបស់ ដៃគូ eTN ជាក់លាក់ហើយនៅពេលដែលអ្នកចូលផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធ័រណេតរឺការជប់លៀងដែលឧបត្ថម្ភដោយឬគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីធីអិន។

ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើ

នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងយើងស្នើសុំនិងប្រមូលព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខកូដនិងឧស្សាហកម្ម។ សម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មមួយចំនួនយើងក៏អាចស្នើសុំអាស័យដ្ឋាននិងព័ត៌មានអំពីអ្នកឬទ្រព្យសម្បត្តិឬប្រាក់ចំណូលអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយ eTN ហើយចូលក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកមិនអនាមិកចំពោះយើងទេ។

អក្សរអេឡិចត្រូនិច

អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងអ៊ីមែលអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗ (សេវាកម្មអ៊ីមែល) រាប់ចាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ពិសេសៗក្តៅ ៗ ។ អ៊ីធីអិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មបែបនេះ។

ការប្រកួត

អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយនិង / ឬការប្រកួតប្រជែងនានាដែល eTN ធ្វើម្តងម្កាលក្នុងនាមអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ អ៊ីធីអិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងការប្រកួតប្រជែងនានា។

កម្មវិធីអប់រំនិងសិក្ខាសាលា

អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសចូលរួមកម្មវិធីអប់រំនិងសិក្ខាសាលាដែល eTN ធ្វើម្តងម្កាល។ អ៊ីធីអិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបែបនេះ។

ឃុកឃី

“ ឃុកឃី” គឺជាព័ត៌មានតូចៗដែលត្រូវបានរក្សាទុកដោយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ eTN ឬអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចផ្ញើខូគីទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ អ៊ីធីអិនប្រើខូឃីស៍ដើម្បីតាមដានសំណើទំព័រនិងរយៈពេលនៃការចូលមើលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗនិងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍អនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានដែលសមស្របទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តនិងតម្រូវការរបស់អ្នកទស្សនាហើយក៏ដើម្បីសម្រួលដល់ការចូលមើលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើទទួលយកខូឃីស៍ដោយការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៃកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ អ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឡើងវិញដើម្បីបដិសេធខូឃីស៍ទាំងអស់ឬអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកបង្ហាញអ្នកនៅពេលខូឃីកំពុងត្រូវបានផ្ញើ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនទទួលយកខូឃីស៍បទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅគេហទំព័ររបស់យើងនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតអាចនឹងថយចុះហើយលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនប្រហែលជាមិនដំណើរការដូចបំណងឡើយ។

អាសយដ្ឋាន IP

eTN ទទួលនិងកត់ត្រាព័ត៌មាននៅលើកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងពីប្រូសឺសរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកព័ត៌មានអ៊ីឃីអិននិងទំព័រគេហទំព័រដែលអ្នកស្នើសុំ។ អ៊ីធីអិនប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីជួយវិភាគបញ្ហាជាមួយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងពិនិត្យមើលចរាចរណ៍គេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មានអាចត្រូវបានប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អមាតិកាគេហទំព័ររបស់យើងនិងដើម្បីកែសម្រួលមាតិកានិង / ឬប្លង់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។

ការទិញ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទិញអ្វីមួយពីគេហទំព័រអ៊ីធីអិនយើងត្រូវដឹងព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាឈ្មោះអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលលេខកាតឥណទាននិងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងដំណើរការនិងបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនិងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីស្ថានភាពបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះក៏អាចត្រូវបានប្រើដោយអ៊ីធីអិនដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។ ព័ត៌មានអំពីកាតឥណទាននឹងមិនត្រូវបានចែកចាយឬលក់ទៅឱ្យភាគីទីបីដែលគ្មានហេតុផលសម្រាប់គោលបំណងណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយលើកលែងតែចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការប្រតិបត្តិការ។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងយើងប្រើវាជាចម្បងដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ អ៊ីធីអិនអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមវិធីផ្សេងៗគ្នារួមមានដូចខាងក្រោម៖

o អ៊ីធីអិនអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ញើការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីម៉ែលដែលមានគោលដៅជំនួសឱ្យអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងដៃគូឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួន។

o អ៊ីធីអិនអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលយើងមានជាមួយព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីដៃគូអាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍និងមានប្រយោជន៍។

o អ៊ីធីអិនអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទងអ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងការបន្តជាវសេវាកម្មអ៊ីនធឺណេតនិងផលិតផល។

o eTN អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្ញើការជូនដំណឹងអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ eTN ឬដៃគូរបស់យើងដោយវិធីសាស្ត្រដូចជាអ៊ីមែលនិង / ឬអ៊ីមែលប្រៃសណីយ៍។

o ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុយើងប្រើព័ត៌មាននោះជាចម្បងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឥណទានរបស់អ្នកនិងប្រមូលការទូទាត់សម្រាប់ការទិញការបញ្ជាទិញការជាវជាដើម។

o អ៊ីធីអិនអាចផ្ញើការប្រកាសផលិតផលឬអក្សរអេឡិចត្រូនិចពិសេសទៅអ្នកចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធរណេត។

o ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអប់រំសិក្ខាសាលាអេឡិកត្រូនិកឬកម្មវិធីដែលគិតដល់ពេលវេលាដ៏ទៃទៀតយើងអាចទាក់ទងអ្នកដើម្បីរំremindកអ្នកអំពីពេលវេលាកំណត់ជិតមកដល់ឬព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងកម្មវិធីទាំងនេះ។

o eTN ម្តងម្កាលធ្វើឱ្យអតិថិជននិង / ឬការស្ទង់មតិអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់មាតិការបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដល់ទស្សនិកជនរបស់យើង។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពេលខ្លះត្រូវបានចែកចាយជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងទោះយ៉ាងណាយើងនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានបុគ្គលជាក់លាក់ជាមួយភាគីទីបីឡើយ។

o អ៊ីធីអិនប្រតិបត្តិការគេហទំព័រមួយចំនួនដែលមានមាតិកានិងសេវាកម្មទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ។ អ៊ីធីអិនអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅខាងក្នុងគេហទំព័រទាំងនេះដើម្បីបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

អ៊ីធីអិនមានផលិតផលនិងសេវាកម្មជាច្រើនដូច្នេះមានអ៊ីមែលនិងបញ្ជីផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន។ នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កែតម្រូវការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងសេវាកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយអ៊ីធីអិនអិនផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវសមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសបញ្ជីជាក់លាក់ឬផលិតផលដែលចាប់អារម្មណ៍និងជម្រើសមិនចូលរួមគឺផលិតផលនិងការប្រើប្រាស់ / បញ្ជីជាក់លាក់។ រាល់ការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីម៉ែលដែលបានផ្ញើពីអ៊ីធីអិនផ្តល់ជូននូវតំណភ្ជាប់មិនចូលរួមនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអ៊ីម៉ែលដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចបដិសេធនូវផលិតផលនិងការផ្សព្វផ្សាយពិសេស។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ៊ីមែលមួយក្នុងចំណោមអ៊ីមែលទាំងនេះហើយចង់ឈប់ជាវសូមធ្វើតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងអ៊ីមែលឬទំនាក់ទំនងនីមួយៗ [អ៊ីមែលការពារ]

ពីពេលមួយទៅពេលមួយយើងអាចប្រើព័ត៌មានអតិថិជនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្មីដែលមិនបានគ្រោងទុកដែលមិនបានបង្ហាញពីមុននៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ ប្រសិនបើការអនុវត្តព័ត៌មានរបស់យើងផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាមួយនាពេលអនាគតយើងនឹងផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។

ការចែករំលែកព័ត៌មានដែលប្រមូលបានជាមួយភាគីទីបី

ជាទូទៅអ៊ីធីអិនមិនជួលលក់ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតឬក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានជំនាញលើកលែងតែផ្តល់ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំនៅពេលដែលយើងមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឬក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោមនេះ៖

o យើងអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដល់ដៃគូនិងអ្នកលក់ដែលទុកចិត្តដែលធ្វើការក្នុងនាមឬជាមួយអ៊ីធីអិនអិនក្រោមការរក្សាការសម្ងាត់និងកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នាដែលហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់ភាគីទាំងនោះ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីជួយ eTN ទាក់ទងជាមួយអ្នកអំពីការផ្តល់ជូនពី eTN និងដៃគូទីផ្សាររបស់យើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនមានសិទ្ធិឯករាជ្យក្នុងការប្រើប្រាស់ឬចែករំលែកព័ត៌មាននេះទេ។

o នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះកម្មវិធីអប់រំការប្រកួតប្រជែងឬការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយភាគីទីបីភាគីទីបីនឹងត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានលើកលែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយ។

ពីពេលមួយទៅពេលមួយអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលជាមួយភាគីទីបីដែលអាចទុកចិត្តបានដែលចែកចាយមាតិកាដែលទំនងជាមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអាចមានកាតព្វកិច្ចបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងភាគីទីបី។

o យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីតុលាការដីកាតុលាការឬនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលបានបម្រើនៅលើអ៊ីអិនអិនឬបង្កើតឬអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងឬការពារប្រឆាំងនឹងការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។

o យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនេះដែលយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាចាំបាច់ដើម្បីស៊ើបអង្កេត (ឬជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេត) ការពារឬចាត់វិធានការទាក់ទងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ការសង្ស័យការលួចបន្លំស្ថានភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពរាងកាយ។ នៃបុគ្គលណាមួយ, ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ eTN, ឬបើមិនដូច្នេះទេតម្រូវដោយច្បាប់។

o ប្រសិនបើ eTN ត្រូវបានទទួលឬបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតយើងនឹងផ្ទេរព័ត៌មានអំពីអ្នកទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការទិញយកឬរួមបញ្ចូលគ្នា។

ក្រុមពិភាក្សា

ក្រុមពិភាក្សាតាមអ៊ីមែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនៅលើគេហទំព័រមួយចំនួនរបស់យើង។ អ្នកចូលរួមគួរតែដឹងថាព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីការពិភាក្សាទាំងនេះអាចរកបានសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ហើយដូច្នេះវាក្លាយជាព័ត៌មានសាធារណៈ។ យើងស្នើឱ្យអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលសម្រេចចិត្តបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនៅក្នុងក្រុមពិភាក្សាបែបនេះ។

សន្ដិសុខ

គេហទំព័រនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលសមហេតុផលក្នុងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលយើងផ្ទេរនិងទទួលបានប្រភេទជាក់លាក់នៃព័ត៌មានរសើបដូចជាកាតឥណទាននិងព័ត៌មានការទូទាត់យើងណែនាំអ្នកប្រើឡើងវិញទៅកាន់ឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ SSL (Secure Socket Layer) ដែលបានដាក់លេខកូដម៉ាស៊ីនមេ។ ជាលទ្ធផលទិន្នន័យរសើបដែលអ្នកបញ្ជូនទៅគេហទំព័ររបស់យើងដូចជាកាតឥណទាននិងព័ត៌មានបង់ប្រាក់ត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ការបដិសេធ

អ៊ីធីអិនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសន្តិសុខឬសកម្មភាពណាមួយរបស់ភាគីទីបីដែលទទួលបានព័ត៌មានឡើយ។ អ៊ីធីអិនក៏ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរហើយមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ពួកគេឬវិធីដែលពួកគេប្រព្រឹត្តចំពោះព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេឡើយ។

អំពីភាពឯកជនរបស់កុមារ

គេហទំព័រអ៊ីធីអិនអិននេះមិនមានបំណងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយកុមារទេហើយអ៊ីធីអិនមិនប្រមូលព័ត៌មានពីកុមារដោយចេតនាឡើយ។ អ្នកត្រូវតែមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំដើម្បីចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព / ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរបស់អ្នក

ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកឬផ្លាស់ប្តូរចំណូលចិត្តអ៊ីមែលរបស់អ្នកសូមទាក់ទង  [អ៊ីមែលការពារ]

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

eTN សូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់ពេលវេលានិងដោយគ្មានការជូនដំណឹងដើម្បីបន្ថែមផ្លាស់ប្តូរធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែប្រែគោលការណ៍ឯកជននេះដោយគ្រាន់តែប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬការកែប្រែនៅលើគេហទំព័រ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬការផ្លាស់ប្តូរនឹងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនៅពេលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះតាមរយៈតំណភ្ជាប់ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើគេហទំព័រអ៊ីធីអិន។

តើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំគួរដឹងអំពីភាពឯកជនរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមានអ៊ីនធឺណិត?

គេហទំព័រអ៊ីធីអិនមានតំណខ្ពស់ជាច្រើនទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ គេហទំព័រអ៊ីធីអិនក៏មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីផងដែរ។ អ៊ីធីអិនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាពឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រភាគីទីបីឬអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឡើយ។ eTN មិនចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននីមួយៗដែលអ្នកផ្តល់ eTN ជាមួយគេហទំព័រដែលភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតលើកលែងតែមានចែងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះទោះបី eTN អាចចែករំលែកទិន្នន័យរួមជាមួយគេហទំព័របែបនេះ (ដូចជាចំនួនមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង) ។

សូមពិនិត្យមើលជាមួយគេហទំព័រភាគីទីបីដើម្បីកំណត់គោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ពួកគេ។ នៅពេល eTN បញ្ចូលមាតិការបស់ភាគីទីបីទៅក្នុងគេហទំព័រមួយរបស់វា eTN គេហទំព័រ eTN នឹងប្រើការខិតខំសមហេតុផលដើម្បីផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងថាពួកគេបានចាកចេញពីគេហទំព័រប្រតិបត្តិការ eTN ហើយកំពុងចូលគេហទំព័រដែលគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបី។ អតិថិជន / អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែអាននិងយល់អំពីគោលការណ៍ឯកជនណាមួយដែលត្រូវបានកត់សំគាល់នៅលើគេហទំព័រភាគីទីបី។

សូមចងចាំថានៅពេលណាដែលអ្នកបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតដោយស្ម័គ្រចិត្ត - ឧទាហរណ៍តាមរយៈអ៊ីមែលបញ្ជីពិភាក្សាឬកន្លែងផ្សេងទៀត - ព័ត៌មានទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ដោយអ្នកដទៃ។ សរុបសេចក្ដីប្រសិនបើអ្នកប្រកាសព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតដែលអាចចូលទៅដល់សាធារណៈជនអ្នកអាចទទួលបានសារដែលមិនបានស្នើសុំពីភាគីផ្សេងទៀតជាថ្នូរ។

ទីបំផុតអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សូមប្រយ័ត្ននិងទទួលខុសត្រូវរាល់ពេលដែលអ្នកមានអ៊ីនធឺណិត។

សិទ្ធិឯកជនភាពកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់អ្នក

ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកស្រុកកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់អាជីវកម្មដែលគាត់បានបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មសម្រាប់គោលបំណងគ្រួសារគ្រួសារឬគ្រួសារ (“ អតិថិជនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា”) មានសិទ្ធិស្នើសុំព័ត៌មានអំពីថាតើ អាជីវកម្មបានបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់របស់ភាគីទីបី។ ម៉្យាងវិញទៀតច្បាប់ចែងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលផ្តល់ជម្រើសឬមិនចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយតតិយជនសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីរបៀបធ្វើលំហាត់ប្រាណ។ ជម្រើសជំរើសនៃការបង្ហាញរបស់អ្នក។

ដោយសារតែគេហទំព័រនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើមូលដ្ឋានជំនួញទៅអាជីវកម្មការផ្តល់ឱ្យនេះនៃច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងមិនអនុវត្តចំពោះករណីដែលបានប្រមូលទេ។

ចំពោះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារឬគ្រួសារស្វែងរកព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងច្បាប់គេហទំព័រនេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជម្រើសជំនួស។ ដូចមានចែងក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជនរបស់យើងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រអាចបដិសេធឬចូលប្រើការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយភាគីទីបី។ ដូច្នេះយើងមិនតម្រូវឱ្យរក្សាឬបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះភាគីទីបីដែលបានទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំមុនសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឡើយ។ ដើម្បីការពារការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់ដោយភាគីទីបីសូមកុំជ្រើសរើសការប្រើបែបនេះនៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័រ។ សូមកត់សម្គាល់ថានៅពេលណាដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានការទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតពីភាគីទីបីព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមគោលការណ៍ឯកជនរបស់ភាគីទីបី។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេចថាអ្នកមិនចង់ឱ្យភាគីទីបីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកអ្នកត្រូវទាក់ទងភាគីទីបីដោយផ្ទាល់ព្រោះយើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើរបៀបដែលភាគីទីបីប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះទេ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីណាមួយដែលប្រមូលព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់ថាតើអង្គភាពនោះនឹងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច។

California residents who utilize this Site for personal, family, or household purposes may request further information about our compliance with this law by e-mailing  publ[អ៊ីមែលការពារ] អ្នកគួរតែដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍“ សិទ្ធិឯកជនភាពកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់អ្នក” នៅក្នុងមុខវិជ្ជាអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ សូមកត់សម្គាល់ថាយើងត្រូវបានតម្រូវឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរមួយក្នុងមួយអតិថិជនរៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងមិនតម្រូវឱ្យឆ្លើយតបនឹងសំណើដែលធ្វើឡើងតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតក្រៅពីអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនេះទេ។

ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះគោលនយោបាយនេះ

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយ eTN ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ សូមកត់សម្គាល់ផងដែរថាការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌ eTN ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ភាពឯកជនឬល័ក្ខខ័ណ្ឌសូមកុំប្រើគេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្ម។

សូមផ្ញើសំណួរអំពីគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់អ៊ី។ អិន។ អិល [អ៊ីមែលការពារ]

ពត៍មានបន្ថែម

កម្មវិធីបន្ថែម៖ smush

សម្គាល់ៈ Smush មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទេ។ ជំរើសបញ្ចូលតែមួយគត់ដែលស្មាមមានគឺការជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់តែគេហទំព័រគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់អ្នកអ្នកអាចប្រើព័ត៌មានខាងក្រោម។

Smush ផ្ញើរូបភាពទៅម៉ាស៊ីនមេ WPMU DEV ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពពួកវាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទេរទិន្នន័យ EXIF ​​។ ទិន្នន័យ EXIF ​​នឹងត្រូវបានដោះចេញឬប្រគល់មកវិញ។ វាមិនត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេ WPMU DEV ទេ។

Smush ប្រើសេវាកម្មអ៊ីមែលភាគីទីបី (Drip) ដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលព័ត៌មានទៅអ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ។ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានផ្ញើទៅ Drip ហើយខូឃីត្រូវបានកំណត់ដោយសេវាកម្ម។ មានតែព័ត៌មានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រមូលដោយ Drip ។